Dưới đây là tổng hợp bài giảng của cố võ sư Sầm Năng nói về cước pháp Vịnh Xuân Quyền, Nguyên lý các đòn đá Để cho ra một đòn đá chính xác cần phải chú ý những điểm sau: luyện tập, nắm vững thời gian, khoảng cách vị trí, thăng bằng, đối tượng của