Đây là những thuật ngữ sử dụng trong Vịnh Xuân Quyền. Rất tốt cho việc nghiên cứu tài liệu tiếng Trung và tiếng Anh. Các bạn có thể tham khảo dưới bảng sau: Tiếng Hán Việt – Hán tự – Phiên âm tiếng Anh thường gặp Ghi chú Đối luyện – Drill. Mộc nhân –