Sư phụ sergio đã từng có thời gian sang Việt Nam để trao đổi và học hỏi về Vĩnh Xuân. Trong video này ông hướng dẫn mọi người sử dụng trường côn. Lục điểm bán côn là một trong những kĩ thuật rất khó của Vĩnh Xuân. Chúc các bạn tập luyện vui vẻ!