Trước đây, mình có đăng tải trên blog của mình một cuốn sách rất hay của tác giả Alan Gibson viết về các bước để bắt đầu học và luyện tập Vĩnh Xuân. Các bạn có thể xem chi tiết cuốn sách đó tại địa chỉ Cuốn sách cho những người bắt đầu học Vĩnh