Vĩnh Xuân phái là một môn phái chính tông, có nguồn gốc từ chùa Thiếu Lâm, Trung Quốc. Môn phái này được truyền vào Việt Nam từ những năm đầu của thế kỷ 20. Vĩnh Xuân cũng có những đặc điểm chung giống với các phái võ khác nhưng bên cạnh đó nó cũng có