Một ngày nọ, khi Tony làm công việc hàng ngày của mình trong một công viên rộng lớn. Ông thường chọn cho mình một chiếc ghế rộng và trải mọi thứ giấy tờ ra trên ghế. Ông cảm thấy những giờ làm việc ở công viên rất hữu ích cho mình, và công việc đòi