Các tố chất cần có:  Sức Mạnh. Tốc Độ. Sức Chịu Đựng. Dẻo Dai. Dự Đoán. 1. Tố chất sức mạnh : – Nó là một trong những tố chất quan trọng nhất, cơ bản nhất, nó có mối quan hệ vô cùng chặt chẽ, khắng khít với những tố chất khác và luôn ảnh