Đây là một kĩ thuật bắt đá trong Vịnh Xuân Quyền. Đầu tiên là di chuyển sang bên trái hoặc phải để né đòn đá tới của đối phương, tiếp theo đó là kĩ thuật một tay đón đỡ đòn đá, một tay còn lại ra cùng một lúc đồng thời làm mất căn bằng