Bao cát có khá nhiều loại, loại treo, đứng dành cho từng kiểu tập khác nhau. – Khi tập nên quan trọng nhất là biết được sức nặng cần thiết của mình so sánh với bao cát, một người 50 ký không nên đánh bao nặng hơn 3/4 trọng lượng chính cũa thân thể mình.