Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục nghiên cứu về cú đấm 1 inch của Lý Tiểu Long, để từ đó thấy được phương pháp luyện tập và cách thức thực hiện cú đấm 1 inch của ông. Như chúng ta đã biết, có lần Lý Tiểu Long đã đấm vỡ tấm bảng gỗ ở