Sư phụ hướng dẫn cho môn sinh của mình những kỹ thuật tay, bộ pháp cơ bản trong môn Vĩnh Xuân Quyền. Đây là những tài liệu rất rõ ràng và chi tiết giúp chúng ta dễ học và dễ thực hành. Chúc các bạn luyện tập vui vẻ!