Một điều đơn giản nhất là không phải chúng ta đọc được bao nhiêu cuốn sách, mà quan trọng nhất là chúng ta hiểu được bao nhiêu phần trong cuốn sách. Vịnh Xuân Quyền là môn công phu có thể lĩnh hội được rất nhanh, nhưng phải mất rất nhiều năm tháng rèn luyện mới hiểu được sức mạnh của nó.

sam-kwok-sil-lim-tao

Sư phụ Samuek Kowk đánh bài Tiểu Niệm Đầu.

Đôi khi, có những điều nhỏ nhoi tình cờ có thể giúp chúng ta hiểu ra được rất nhiều vấn đề rộng lớn. Phải không ngừng quan sát và theo dõi, đôi lúc chúng ta tập trung để cảm nhận một vật, nhưng cũng phải có lúc phóng tầm nhìn bao quát để thấy được những thứ xung quanh.

Không nên gò bó mình trong bất kì một nguyên tắc nào, mình nghĩ Vịnh Xuân cũng vậy… lĩnh hội và phát triển, đó mới chính là Vĩnh Xuân.

Hãy tìm cho mình một chỗ tập tốt, một người bạn cùng tập Vịnh Xuân, mọi thứ sẽ đến rất tự nhiên.

Chúc các bạn luyện tập vui vẻ!