Người trong video là sư phụ Châu Phong (mặc áo màu trắng) của Vĩnh Xuân Châu Phong.

[youtube-subscribe]