Vịnh Xuân, một số các thế khóa tay và chân rất cơ bản và lợi hại. Làm thế nào để đón đỡ một cách hiệu quả? Linh giác nhạy bén và kĩ thuật tuyệt vời sẽ giúp cho các bạn tạo một tấm lá chắn chắc chắn để không bị xâm hại.

[youtube-subscribe]