Linh Giác cũng là điểm độc đáo của môn võ Vĩnh Xuân Quyền. Cơ chế của Vĩnh Xuân Quyền là đánh đỡ theo phản xạ. Tập linh giác thuần thục, tay của người tập như có mắt, nhận biết được đòn đánh, sức mạnh của đối phương (nhãn thủ thính kình). Qua đó sẽ xuất đòn theo phản xạ, không hoàn toàn dựa vào não bộ (đầu chưa kịp nghĩ mà tay chân đã xuất đòn).