“Tay dính” các bài tập được chúng tôi tạm chia thành hai phần:

  1. Tập phát triển cảm giác và bắt dính
  2. Tập các đòn tay dính – ra đòn và phá thế cân bằng.

Ngay từ khi bắt đầu làm quen với Tay dính, ta sẽ cảm thấy rằng khi luyện tay, sẽ mất khả năng tập trung và kiểm soát. Vai và toàn thân sẽ nặng như chì và cứng như gỗ, bàn chân bỏng rát, đầu gối đau nhức. Đó là do quá bị căng thẳng và gò bó.

Trong Tay dính, điều quan trọng là phải thả lỏng và kiểm soát được cơ thể (tập trung và kiểm soát toàn cơ thể). Chỉ tập luyện thường xuyên, tay và cơ thể mới dần dần trở nên nhẹ nhàng, có sức mạnh và nhạy cảm. Nếu làm đúng mọi yêu cầu và hướng dẫn thì khả năng mới phát triển. Người lão luyện bắt đầu cảm giác được năng lượng tích tụ trong cơ thể khi tập luyện thường xuyên dù không nhìn thấy được.

Khi tập Tay dính phải thường xuyên lắng nghe bằng cơ thể mọi động tác của đối phương và ghi nhận những cảm giác đó. Thiếu tư chất đó thì không thể nắm bắt đầy đủ ý đồ của đối phương.