Các bạn mới tập Vịnh Xuân Quyền hãy xem video dưới đây để có thể tập bài Tiểu Niệm Đầu 1 cách đúng:

Bài quyền này (còn có những tên gọi khác như Tiểu luyện đầu, Tiểu hình ý, Tam bái phật), là căn bản để môn sinh thành thạo những thủ pháp đặc trưng của Vĩnh Xuân như than thủ, bàng thủ, cổn thủ, nhật tự xung quyền, khuyên thủ, tán thủ, phục thủ, phách thủ, đấm tam tinh còn gọi là tam xung chùy là thực hiện đấm liên tiếp 3 cái trong một nhịp tấn công v.v. trên một tấn pháp duy nhất từ đầu đến cuối bài là Kiềm dương mã tự, hay nhị tự kiềm dương mã áp dụng ở tư thế chính diện, chính thân, nên còn được gọi là chính thân nhị tự kiềm dương mã. 

Lời thiệu:

Theo Diệp Vấn (tự nhận là Vịnh xuân gốc – Original Wing chun):

1. Mã khai bán bộ chi nhị tự kiềm dương mã
2. Giao thoa than thủ – giao thoa bát thủ – cổn thủ thâu quyền
3. Nhật tự xung quyền – khuyên thủ thâu quyền (tả – hữu)
4. Than thủ – bán khuyên thủ – hộ thủ – phục thủ
5. Trắc chưởng – chánh chưởng – than thủ – khuyên thủ thâu quyền
6. Tả hữu án thủ – hậu án thủ – tiền án thủ
7. Lan thủ – phất thủ – lan thủ – song chẩm thủ – tiêu chỉ thủ
8. Trường kiều án thủ – song đề thủ – thâu quyền
9. Trắc chưởng – hoành chưởng thâu quyền
10. Than thủ – chẩm thủ – quát thủ
11. Lao thủ – hạ lộ hoành chưởng – thâu quyền
12. Bàng thủ – than thủ – ấn chưởng – thâu quyền
13. Thoát thủ – liên hoàn xung quyền – thâu cước

[youtube-subscribe]