Video này không nhằm giới thiệu về Vĩnh Xuân mà là một video tổng quát về các môn võ và chiêu thức phổ biến của nó.

Video có phụ đề tiếng Anh. Chúc các bạn có một buổi sáng tốt lành!

[youtube-subscribe]