Vịnh Xuân Quyền là một phái võ rất nổi tiếng với các đòn thế rất đẹp mắt và thực dụng, khi học Vịnh Xuân rất tốt cho sức khỏe và tự vệ.

Tình huống 1:

A và B đứng đối diện, tư thế nghênh chiến. A dùng lối đánh vào mộc nhân hướng vào B (Hình 1). B đánh thẳng quyền phải vào ngực A, lập tức A dùng đòn Chi Bán Than Bàng hóa giải đòn đánh này của B (Hình 2). Thuận thế, A đè áp kiều thủ của B xuống, đồng thời quật ngang chỏ phải vào đầu B (Hình 3). A tiếp tục xoay cổ tay, chém mạnh xuống gáy B, trong khi đánh gối phải lên vào phần ngực của B (Hình 4)

Chieu the Vinh Xuan -1

Tình huống 2:

A và B đứng đối diện, tư thế nghênh chiến. A dùng lối đánh vào mộc nhân hướng vào B (như Hình 1).A dùng Ngoại Than Thủ chặn đánh đòn công tay quyền phải trực diện của B (Hình 5). Đồng thời, A dùng Dương Tiêu Chỉ xỉa thẳng vào yết hầu B (Hình 6), Thuận thế tay phải phát kình đánh xoáy lật vào cánh tay trước của B làm đối phương ngã (Hình 7).

Chieu the Vinh Xuan - 2

Tình huống 3:

A và B cùng ghì hai tay (Hình 8), A dùng lối vật trong Vĩnh Xuân, tay phải ghì chộp lấy tay trái của B (Hình 9). A phát kình, ghì đè khớp cổ tay trái của B xuống (Hình 10).

Chieu the Vinh Xuan - 3