Một số đòn võ tự vệ, học ngay trước khi quá muộn, áp dụng ngay vào thực tế, không quá khó để học. Đây là những tình huống giả định, còn ứng dụng tuỳ vào từng trường hợp cụ thể các bạn nhé.

Hãy cùng LHVX tham khảo thêm một số đòn cước hay có tính ứng dụng cao của Thiếu Lâm.