Vĩnh Xuân Quyền chiêu sinh:

ND1: học ngày 3,5,7. Giờ học:từ 18h30 – 20h.

Tại số 14 đường Lê Quý Đôn, phường 12 quận Phú Nhuận. Do thầy Nam Long Vân trực tiếp giảng dạy. SĐT liên lạc: 0902462079.

Bạn có muốn trở thành HLV Vĩnh Xuân Quyền sau 2 năm khổ luyện.. Muốn biết thêm chi tiết hãy gọi số: 0902462079. Gặp thầy Nam Long Vân.

ND2: Dạy theo 3 chương trình.

  1. Phổ thông (dưỡng sinh).
  2. Chuyên sâu (chiến đấu).
  3. Dạy theo yêu cầu.

Ngày học 3,5,7. Giờ học 18h30 – 20h. Địa điểm:số 14 đg Lê Quý Đôn, phường 12, quận Phú Nhuận.

Ngày học 2,4,6. Giờ học 18h30 – 20h. Địa điểm: tại nhà thầy.Số 3/30 Ấp Đình, xã Tân Xuân, quốc lộ 22 Hốc Môn. Do thầy Nam Long Vân trực tiếp giảng dạy (thầy bắt đầu dạy từ năm 1985 cho tới nay).