Video này được quay lại tại một lớp học của võ đường Vĩnh Xuân Nam Long. Rất cám ơn mọi người đã quay lại video để làm tư liệu luyện tập, không những có thể phục vụ cho võ đường của mình mà những nơi khác cũng có thể lấy đó làm tư liệu học tập, nghiên cứu của mình.

Chúc các bạn tập luyện vui vẻ!