Cũng như sư bá Lương Bích, Diệp cũng là một người có quan điểm cởi mở trong việc tiếp thu và truyền dạy Vĩnh Xuân. Ông thường xuyên học hỏi, cải tiến và hệ thống một các khoa học các kỹ thuật của Vĩnh Xuân. Ngay trong phương pháp giảng dạy, ông cũng tùy theo khí chất riêng của từng đệ tử để truyền dạy, nguyên tắc chung nhất, nhưng chi tiết có những dị biệt để phù hợp từng người. Đây cũng chính là lý do vì sao các hệ phái Vĩnh Xuân Hongkong tuy cùng một thầy nhưng vẫn khác nhau về phương pháp tập luyện

Ngày 2 tháng 12 năm 1972, Diệp Vấn đã qua đời dưới sự tiếc thương của rất nhiều người. Sau này những người được ông truyền dạy đã tiếp bước ông gây dựng lên Vĩnh Xuân Hồng Kông hay Diệp Vấn Vĩnh Xuân Quyền. Đệ tử nổi tiếng của ông là Lý Tiểu Long cũng là một cao thủ. Ngoài ra sư huynh của ông là Nguyễn Tế Công sư tổ Vĩnh Xuân Quyền Việt Nam. Diệp Vấn được đánh giá là một trong số ít những cao thủ Vĩnh Xuân Quyền có ảnh hưởng lớn tới Môn Phái.