Niêm thủ là một bài tập đặc biệt của Vĩnh Xuân nhằm tăng cường khả năng cảm nhận (linh giác) của người tập. Đây là video một buổi tập Niêm thủ của môn phái Ngô Gia Hoàng Pháp.

Chúc các bạn tập luyện vui vẻ!