Đây là cuốn sách nói về võ thuật rất hay, của nhà văn “ngoại đạo” của Trần Việt Trung. Ông vừa là bác sĩ bắt mạch bốc thuốc, vừa là thầy dạy môn “Vĩnh Xuân Quyền”.

Cuốn sách võ  không nói về võ mà chỉ tập trung viết về cách đối nhân xử thế của những nhân vật như cụ Tế Công, như thầy Ngô Sỹ Quý, họ đều là những bậc danh sư…

Trong Quyền sư, chân dung hai người thầy của hai thế hệ được dựng lên đậm nét: cụ Nguyễn Tế Công – một võ sư Hoa kiều được tôn là “tôn sư của phái Vịnh Xuân Việt Nam”, và ông Ngô Sỹ Quý – người gốc Hà Nội theo học cụ Tế Công và thành tài. Dù hình tượng hai người thầy được dựng lên với thái độ trân quý và tâm phục, nhưng tác giả vẫn ghi nhận tư tưởng giáo dục đầy dân chủ của họ.

[youtube-subscribe]

Mình sẽ cố gắng cập nhật cuốn sách này trên diễn đàn. ^^!

28 trang của cuốn sách: