Lục điểm bán côn

Thỉnh thoảng lên trên sân thượng cũng thấy 1 cây côn dài khoảng 2m nhưng tác dụng của nó cũng chỉ là cái sào để phơi quần áo thôi chứ cũng chẳng còn chức năng nào khác nữa. Cũng chưa bao giờ thử thực hiện 😀 (nay đang tập Bài côn rồi)

Giới thiệu các bạn Lục điểm bán côn do sư phụ Lương Đình đánh:

[youtube-subscribe]