Là sự cảm nhận của cơ thể qua tiếp xúc trực tiếp hay gián tiếp, đó chính là linh giác. Khi nhắm mắt lại, bạn cảm nhận được mọi thứ xung quanh bạn đang chuyển động hoặc đứng yên, đó chính là linh giác. Khi giao đấu, bạn cảm nhận được phương thức ra đòn tiếp theo của đối phương, đó chính là linh giác.

Vì đơn giản linh giác chính là sự cảm nhận không giới hạn mà người tập Vĩnh Xuân có thể đạt tới (đây là theo cách suy nghĩ của mình). Ví dụ đơn giản thế này, bạn vô tình quơ tay ra đằng sau mà không hề biết đằng sau đó có 1 chiếc cốc bằng thủy tinh, một phản xạ tuyệt vời mà bạn sẽ làm ngay sau đó là lập tức vòng tay xuống dưới để đỡ lấy chiếc cốc vì nó sẽ bị rơi và bị bể. Làm sao bạn có được phản xạ đó, và nếu như bạn biết chiếc cốc này không thể rơi thì bạn có làm cái việc thừa thãi là đưa tay ra đỡ không?

Khi tay của bạn bất ngờ chạm vào chiếc cốc cũng chính là lúc bạn cảm nhận thấy sự khác biệt trong kết quả của hành động quơ tay của bạn. Sự việc chỉ xảy ra trong một khoảng thời gian cực kì ngắn nhưng cũng đủ để cho bạn đưa ra quyết định phóng tay xuống dưới để đỡ đón chiếc cốc. Bạn có 1 linh giác tuyệt vời.!

Đây chỉ là đôi điều cảm nhận của mình về Linh giác trong Vĩnh Xuân. ^^!