Huấn luyện viên Phú Phạm đang thể hiện những kỹ thuật chiến đấu tuyệt đỉnh của mình. Thông qua đây, chúng ta có thể thấy được tốc độ và khả năng biến chuyển của Vĩnh Xuân tuyệt vời như thế nào.

[youtube-subscribe]

Chúc các bạn tập Vịnh Xuân vui vẻ!