Lâu lâu không cầm vào cây côn, thấy nhớ nó quá.

Cùng với Bát Trảm Đao, Lục Điểm Bán Côn được xem là binh khí đặc trưng của môn Vịnh Xuân Quyền. Nếu như Bát Trảm Đao rất phù hợp với lối đánh gần, đòi hỏi sự linh hoạt của đôi tay, sự nhẹ nhàng uyển chuyển của bộ pháp, mang tính nhu nhuyễn, thì Lục Điểm Bán Côn phù hợp với lối đánh xa, đòi hỏi sức mạnh của đôi tay, sự vững chắc của bộ pháp, mang tính cương mãnh.

Trong môn Vịnh Xuân, niêm là một kỹ thuật mang tính đặc trưng của bản môn. Niêm tay đã khó, niêm côn lại càng khó. Để thực hiện được kỹ thuật niêm côn đòi hỏi người luyện phải có một kungfu nhu nhuyễn lâu năm. 

Bài Lục điểm bán côn sử dụng cây côn (gậy) rất dài, thường bằng cao độ của người luyện tập cộng thêm phần cánh tay giơ cao (khoảng 2 thước rưỡi), có lẽ xuất xứ ban đầu cây sào chống thuyền của các môn đồ Hồng Gia.

[youtube-subscribe]

Một số hình ảnh sử dụng côn pháp Lục Điểm Bán Côn đẹp lung linh:

Xem côn pháp trác tuyệt của ông vua lục điểm bán côn Đặng Dịch tại đây: http://video.lophocvinhxuan.com/2016/10/14/con-phap-trac-tuyet-cua-ong-vua-luc-diem-ban-con-dang-dich.html