Thực chất Quyền 108 chiến đấu là 54 đòn đánh (phải, trái). Là bài tập chiến đấu tầm gần (đoản quyền), 108 trang bị cho võ sinh Vĩnh Xuân đầy đủ các kỹ thuật đấm, đá, đỡ ở các tầm: Thượng, trung, hạ. Kết hợp với các bước tấn mã di chuyển của chân, biến hoá theo tầm, theo hướng nặng nhẹ (dụng lực) khác nhau, 108 trở nên phong phú và thực dụng. Các bước tập 108 chiến đấu từ đơn giản đến phức tạp (tại chỗ, tiến thoái, sang ngang, tự do, mộc nhân…). Muốn có kết quả cao hơn khi tập 108 chiến đấu, võ sinh Vĩnh Xuân nên rèn luyện với mộc nhân để tăng khả năng va chạm, khuôn hình, và phát kình lực.

Chú ý : 

  1. Rèn luyện 108 chiến đấu, võ sinh Vĩnh Xuân nên chọn cho mình một bạn tập thường xuyên. Vì ngoài học thuộc động tác với người huấn luyện ra, võ sinh phải có người quen dẫn 108 cũng như mình dẫn lại.
  2. Võ sinh chú ý vào kỹ thuật xoay mã, người ngay ngắn, hình tay chuẩn xác.
  3. Yêu cầu người dẫn phải đánh đúng tầm (thượng,trung, hạ) vừa lực, giúp bạn tập nâng cao kỹ thuật theo năm tháng.