Một clip niêm thủ Vịnh Xuân Quyền do sư phụ Samuel Kwok thực hiện, hình như là vào năm 2010, màu video hơi cũ nhưng động tác vẫn rõ ràng, nhanh, mạnh mẽ, bám dính liên tục, thể hiện đúng tính chất Vịnh Xuân Quyền.

Chúc các bạn ngày nghỉ vui vẻ!

[youtube-subscribe]