Ngày xưa khi chiến tranh xảy ra, quân đội chỉnh tề và được trang bị vũ khí đầy đủ. Ngựa và chiếc giáo dài là những thứ không thể thiếu được của một đội quân thiện chiến, và kẻ địch thì thường run sợ trước những lần tấn công của đội quân kỵ binh. Thứ vũ khí của họ cũng ngắn hơn và họ cũng không có nhiều ngựa để có thể thiết lập một thế cân bằng so với kỵ binh đã được huấn luyện bài bàn.

Bại là điều đương nhiên. Chẳng có điều kì diệu nào có thể xảy ra nếu như họ cứ đánh như thế. Nhưng những lần giao tranh tiếp theo, họ hiểu ra được một nguyên lý, rằng muốn đánh tới trước được kỵ binh, họ phải có một thứ vũ khí dài hơn mũi giáo của địch…

Những ngọn giáo dài có thể đâm thẳng tới phía trước cộng thêm với tốc độ của ngựa khiến cho việc chống đỡ rất khó khăn. Và để giãn cách được cự ly giữa họ và kẻ địch thì có một thứ vũ khí có thể làm được điều đó.

Lục điểm bán côn dòng Vĩnh Xuân Quyền Hồng Kong.