Đây là video ngắn giới thiệu về 2 loại binh khí trong Vĩnh Xuân Quyền

  1. Trường côn (gậy dài 2m)
  2. Song tô – Bát trảm đao (đao ngắn dắt trong mình)

Ngoài ra còn có loại binh khí khác (hình như là kiếm nữa) nhưng đặc thù nhất trong Vĩnh Xuân Quyền là 2 loại binh khí trên. Ngày xưa trong chiến đấu, trường côn với lợi thế dài có thể chiến đấu từ xa với các chiến binh trên lưng ngựa. Còn Bát trảm đao do lợi thế ngắn dễ dấu trong người, rất linh hoạt và nguy hiểm.

Trong phim Diệp Vấn phần 1 sử dụng gậy dài, phần 2 sử dụng Bát trảm đao:

[youtube-subscribe]

[youtube-subscribe]