Video này giới thiệu về bài Bát Trảm Đao của võ đường Vĩnh Xuân Tây Hồ, Hà Nội. 

Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ!