Vũ Đức Sao Biển – “Cầm nã thủ là phép đánh bằng mười ngón tay. Khác với chỉ công khi đánh phải giương thẳng ngón tay ra, trong phép đánh cầm nã thủ, ngón tay phải khum lại. Yếu chỉ của cầm nã thủ thu gọn trong tám chữ: câu, giật, buông, bắt, chộp, điểm, khóa, đẩy. Ba chữ cầm nã thủ có nghĩa đơn giản là thủ pháp sử dụng mười ngón tay để bắt giữ, vô hiệu hóa một người đang đánh với mình.

Tùy theo vị trí đánh xa hay gần, người ta dùng đại cầm nã thủ hay tiểu cầm nã thủ. Đại cầm nã thủ đánh xa để không cho kẻ địch tiến lại gần mình. Chiêu thức của đại cầm nã thủ thường dài, rộng và mạnh mẽ. Tiểu cầm nã thủ dùng để cận chiến, khi kẻ địch kề sát bên mình. Chiêu thức của tiểu cầm nã thủ tinh vi, ảo diệu, biến hóa nhanh, hiểm hóc.”

Trên đây là trích dẫn từ một bài viết của nhà văn – nhà báo Vũ Đức Sao Biển có nói về môn võ Cầm Nã Thủ. Rất hay và sâu sắc, các bạn có thể đọc hết bài của chú tại đây. Còn bây giờ chúng ta hãy đến với video về một số thế trong môn võ Cầm Nã Thủ, rất hay và hữu ích cho Vĩnh Xuân Quyền.

Chúc các bạn luyện tập vui vẻ!