Video dưới đây sẽ mô tả chi tiết rõ ràng 18 thế tay trong Vịnh Xuân Quyền. Với những hình ảnh minh họa và phụ đề bằng tiếng Anh rất hữu ích cho người mới bắt đầu tập Vịnh Xuân Quyền. Chúc các bạn luyện tập vui vẻ!

Dưới đây là Video 18 thế tay Vịnh Xuân Quyền:

[youtube-subscribe]

Xem chi tiết về 18 thế tay Vịnh Xuân Quyền Hong Kong – Sài Gòn