Thải độc tố trong cơ thể

A) Phương pháp lục tự quyết

Thư giãn

A) Giải toả căng thẳng đã ăn sâu vào trí não con người, làm cơ bắp bị co cứng trở thành thói quen suốt đời.

a – Thư giãn cơ bản

Thả lỏng thần kinh

Thả lỏng khớp

Thả lỏng gân, cơ

* Thư giãn từng bộ phận cơ thể –> thư giãn toàn bộ cơ thể (thực hành trong 3 tư thế nằm, ngồi, đứng)

Để làm chủ về khí và làm chủ cơ thể phải làm chủ được các căng thẳng của cơ thể

Tạo ra các phản xạ có điều kiện khi truyền lệnh cho các bộ phận cơ thể

Không nỗ lực trong khi thư giãn

Cảm nhận được nhịp đập của các bộ phận trong cơ thể (Tim, mạch…)

Đi sâu vào thư giãn đối với các vùng của mặt

b – Thư giãn tổng quát

c – Cảm nhận nội giới (thế giới bên trong)

B) Trạm tung (đứng buông lỏng) công

a – Tĩnh thức của trạm công

b – Động thức của trạm công

* Vận dụng thả lỏng để tạo sự hồn nhiên trong tư thế và vận chuyển thân pháp khinh linh nhất, tạo điều kiện cho trận đấu hiệu quả nhất

Đan điền

A) Tìm hiểu và cảm nhận về đan điền (tạo sự đồng nhất hóa bản thân với đan điền)

a – Đan điền trong tư thế nằm

b – Đan điền trong tư thế ngồi

c – Đan điền trong tư thế đứng

Tập thở

A) Các tư thế ngồi thở

a – Tạo tư thế đúng khi hô hấp –> tiến tới tạo sự hoàn thiện của con người với môi trường xung quanh

b – Các kiểu thở 2 thì, 3 thì, 4 thì

Thở bụng (thuận, nghịch)

B) Dẫn khí theo vòng Tiểu chu thiên

Đánh thức các mốc trên đường dẫn tiểu chu thiên

C) Dẫn khí theo vòng Đại chu thiên

Dịch cân kinh