Dưới đây là tài liệu bằng video hướng dẫn tập bài Tầm Kiều do Master Wong thực hiện. Chúc các bạn luyện tập vui vẻ!

Các bạn có thể download tài liệu bằng Video dưới đây:

Link Download