Có những người cho rằng quyền Vịnh Xuân đơn giản và thực dụng nhất. Điều đó, ở một góc độ nào đó, có thể xem như đúng. Bởi vì suy cho cùng “bát môn pháp” cũng có thể bắt nguồn từ ba tay :

  1. Tán thủ (ngửa bàn tay).
  2. Phục thủ (úp bàn tay).
  3. Bàng thủ (đưa khuỷu tay).

doi tay tinh quai vinh xuan

Ba tay quyền căn bản này bao quát cả trăm ngàn thế tinh hoa biến hóa của quyền Vĩnh Xuân.

[youtube-subscribe]