Trích đoạn viết nói về cách tập lục điểm bán côn của võ sư Lục Viễn Khai

“Lục điểm bán côn”, gọi là bán côn vì độ dài của côn này là do nửa độ dài của hai loại côn cộng lại hình thành. Trong chế độ cổ, dùng côn cho bộ binh thì dùng loại côn ngắn cho dễ vận dụng, lọai này dài 4,8m (thước Trung quốc).

Loại côn này dùng cho kị binh, độ dài của nó gấp đôi loại côn ngắn tức là 9,6m. Nếu có thêm một mũi nhọn nữa thì thành trường thương. Phép đánh côn ngắn và côn dài khác nhau. Đánh côn dài thì người sử dụng côn phải có cánh tay mạnh hơn người mới có thể gạt đâm được. Khi công kích dùng khoảng cách xa và chủ yếu là hướng về phía trước đâm giết. Còn đánh côn ngắn khi vận dụng phải linh hoạt, trên bổ dưới hất, đánh ngang phải trái cho nên chân tay phải nhanh nhẹn, lấy việc đánh dọc đánh ngang, bổ trên hất dưới làm chủ yếu. Cho nên côn dài thích hợp cho kỵ binh. Côn ngắn thích hợp cho bộ binh dùng cận chiến trên mặt phẳng. Mỗi loại đều có ưu điểm nhược điểm của nó. Cho nên “Lục điểm bán côn” lấy cái ưu điểm của hai loại cộng lại, lấy chiều dài của côn dài rút đi 2,4m và thêm vào chiều dài của côn ngắn 2,4m, tức là chiều dài của “Lục điểm bán côn” là 7,2m.

Phép đánh lấy côn ngắn 3 điểm:

Toả hầu (khoá hầu)
Trung bình (trung bình)
Dịch tự (rút đầu mối)

Phép đánh lấy côn dài 3 điểm:

Cái côn (côn che đầu)
Hạ khiêu (hất dưới)
Hoành đả (đánh ngang)

Cộng hai cái thành 6 điểm, cho nên vì thế gọi là “Lục điểm bán côn”. So với loại côn “Cửu long bán đảo” của Hương Cảng cũng thế, nhưng côn của Hương Cảng có thêm nửa điểm, chứ không 9 con rồng thêm nửa con rồng.

Bài ca về côn như sau

Côn pháp tinh thông lục điểm cường
Hoành phi trung lộ nhập trùng dương
Khuyên trầm dịch tự xuyên trừu đãng
Thượng hạ phiên phi thế hiển dương

Dịch:

Côn pháp tinh thông sáu điểm cường
Phất đường giữa để đâm côn vào giữa
Xoay vòng thấp rút côn lắc lư rồi chọc
Lật, bay, trên, dưới, thế rất hùng mạnh

Minh họa cách luyện côn pháp của một số dòng Vĩnh Xuân

Luyện lục điểm bán côn dòng Vịnh Xuân Bành Nam

[youtube-subscribe]

Lục điểm bán côn dòng Diệp Vấn

[youtube-subscribe]

Lục điểm bán côn dòng Chí Thiện

[youtube-subscribe]

Nguồn: http://vinhxuanvietnam.wordpress.com