Mấy anh em thường hay tập Vĩnh Xuân Quyền với nhau đây. Bác nào có muốn tham gia ko?

Ngày trước mấy anh em tự tập với nhau, may mà có chút ít căn bản nên ngày qua ngày cứ tập riết. Sau này có lớp, có thầy rồi tới xin học. Mọi thứ từ đó cứ thế phát triển, thuận theo tự nhiên.