Thưa các bạn!

Để bắt đầu học Vĩnh Xuân online, nhiều bạn nói với tôi rằng không biết phải bắt đầu tập luyện từ đâu, như thế nào, tập thế nào mới là đúng?… 

Đó quả là một việc rất khó khăn vì cho dù bạn có tập theo những video hướng dẫn thì cũng cần phải có người đi trước chỉ cho bạn những chỗ đúng, chỗ sai mà bạn đang mắc phải.

Đối với những bạn tập luyện online, mình muốn nói rằng Vĩnh Xuân cũng có những nguyên tắc cơ bản của nó. Bạn không thể từ bỏ mà ngược lại càng phải tuân thủ triệt để những nguyên tắc đó. Như thế bạn mới phát huy được sức mạnh của nó.

Chúc các bạn tập luyện vui vẻ!

[youtube-subscribe]

Video hướng dẫn của tác giả đã không còn trên youtube, mình thay bằng video của sư phụ Từ Thượng Điền đánh bài Tiểu Niệm Đầu.

[youtube-subscribe]