Hướng dẫn đăng ký tập luyện Vịnh Xuân Quyền

Hướng dẫn đăng ký tập Vịnh Xuân Quyền

  1. Điền đầy đủ thông tin cá nhân
  2. Tìm và điền chính xác mã ID của một sư phụ
  3. Ghi rõ thông tin cá nhân như: Lịch sử tập luyện, môn võ yêu thích, giới tính,…

Điền đẩy đủ thông tin