Đấm tam tinh là một cách đấm dựa trên kỹ thuật cơ bản của cú đấm Nhật tự xung quyền.

Khi đã tập đấm từng cú đấm đơn một cách thuần thục, trên nguyên tắc đó chúng ta có thể chuyển sang đấm hai tay luôn phiên nhau hai cái trong một nhịp (đấm kép), rồi ba cái trong một nhịp (đấm tam tinh), rồi bốn hoặc năm cái trong một nhịp (đấm liên hoàn)… nhằm rèn luyện cho người tập cách kiểm soát cả hai tay về lực, tốc độ, nhịp độ, độ chính xác…

Mời các bạn xem video:

[youtube-subscribe]

Chúc các bạn luyện tập vui vẻ!