Cuốn sách “Phật Gia Vịnh Xuân Quyền” do thầy Nguyễn Mạnh Nhâm và sư huynh Nguyễn Duy Thức biên soạn. Cuốn sách trình bày khá đầy đủ về toàn bộ hệ thống võ Vịnh Xuân. Đây được đánh giá là một tác phẩm giá trị dành cho những người yêu môn võ này.

Đọc online cuốn sách Phật Gia Vĩnh Xuân tại đây: video.lophocvinhxuan.com/2014/01/04/cuon-sach-phat-gia-vinh-xuan-huong-dan-tap-online.html

Sách Phật gia Vĩnh Xuân

Sách do NXB Văn hoá Thông tin phát hành 6/2012, các bạn có thể tìm mua

[youtube-subscribe]

[youtube-subscribe]