Trước đây, mình có đăng tải trên blog của mình một cuốn sách rất hay của tác giả Alan Gibson viết về các bước để bắt đầu học và luyện tập Vĩnh Xuân. Các bạn có thể xem chi tiết cuốn sách đó tại địa chỉ Cuốn sách cho những người bắt đầu học Vĩnh Xuân. Bây giờ mình sẽ đăng tiếp tục một cuốn sách khác có tựa đề là Complete Wing Chun của các tác giả Robert Chu, René Ritchie và Y. Wu

Đây là cuốn sách sẽ giúp hoàn thiện hơn cho Vĩnh Xuân của bạn. Chúc các bạn tập luyện vui vẻ!