Cuốn sách dành cho những người bắt đầu học Vịnh Xuân rất là hay. Sách có mô tả bằng lời dẫn và hình ảnh rất chi tiết và rõ ràng và xin được cám ơn tác giả Alan Gibson đã giới thiệu và chia sẻ kiến thức với mọi người.

Sách đi từ lịch sử hình thành và phát triển của môn võ Vịnh Xuân, kế tiếp đó là các bài tập cơ bản trong môn Vịnh Xuân.

Chúc các bạn luyện tập vui vẻ!