Trước đây có một ông quan Tuần phủ tên là Cung Đình Vận, vốn là người ham thích võ nghệ. Tự quan cũng biết võ và rất thích học võ. Quan thuê riêng thầy dạy võ cho mình ở tại nhà, để được quan nhận làm gia sư phải qua được 1 thể lệ: thắng được quan khi tỷ thí võ nghệ, mà nhiều người không qua được vì vốn dĩ quan giỏi võ, mà khi tỉ thí với quan phải nương tay, ai dám dùng đòn sát thương với quan. Pak sifu là gia sư của Cung Đình Vận, người Hoa, phái Hồng gia hay Bát quái?!

Đầu những năm 40 Pak sifu nghe tiếng ông Tàu ốm Cấy Công (Tế Công) giỏi võ. Lại nghe người Hoa ở Hà nội đồn đại, nên đến nhà cụ Tế thách đấu. Lúc vào nhà Tế Công đang ngồi uống trà với một người học trò (người Việt Nam), Pak sifu xưng danh, thách Tế Công đấu, nói nếu thắng thì thưởng, bằng thua thì phải đi khỏi Hà nội. Người học trò đứng bật dậy, thị uy dẫm chân vỡ viên gạch hoa dưới sàn, nói : sao ông dám khinh thầy tôi, hãy thử với tôi trước đã. Pak sifu nhìn Tế Công nói: ta không đấu với học trò. Đoạn quay sang người học trò: việc người Hoa để người Hoa giải quyết. Cụ Tế đưa mắt cho học trò, bảo tránh ra. Cụ đứng dậy , cởi áo ngoài, giơ ngực, nói : Ông hãy đấm 3 quả, sau sẽ nói chuyện đấu.

Pak sifu vận lực đấm quả đầu không hết sức, cụ Tế vẫn đứng yên, khì mũi nói: đấm gì mà chẳng thấy lực đâu, uổng công học võ. Pak sifu nổi giận lôi đình, dùng hết lực , đấm vào ngực cụ Tế. Lần này chỉ thấy cụ Tế hơi lắc nhẹ thân, Pak sifu ngã xuống trước mặt, nhìn ra thì cổ tay đã gãy, bàn tay hãy còn nắm đấm treo lòng thòng. Pak sifu gượng đau, nói : có mắt mà không nhìn thấy núi Thái sơn, cao nhân thứ lỗi. Cụ Tế thở dài, không nói gì, phất tay bảo học trò và người đi theo Pak sifu, đỡ lên đưa đi. Sau 2 tuần Pak sifu chết.