Ở 3 bài trước, AD đã đưa gửi tới các bạn 3 ứng dụng đả huyệt của sư phụ Trương Trác Khánh, bây giờ sẽ là ứng dụng thứ 4 của sư phụ trong chuỗi “Công phu đả huyệt” của sư phụ Trương Trác Khánh, mời các bạn theo dõi.

Ứng dụng 4

HUYỆT DU PHỦ

HUYỆT DU PHỦ
HUYỆT DU PHỦ

Tên Huyệt:

Thận khí từ dưới chân đi lên đến ngực thì tụ ở huyệt này, vì vậy gọi là Du Phủ. 

Vị Trí:

Ở chỗ lõm giữa bờ dưới xương đòn và xương sườn 1, cách đường giữa ngực 2 thốn, ngang huyệt Toàn Cơ. 

Giải Phẫu:

Dưới da là cơ bám da cổ, cơ ngực to, cơ dưới đòn, cơ ức – móng, cơ ức giáp, đỉnh phổi. Thần kinh vận động cơ là các nhánh cơ bám da cổ của dây thần kinh mặt, dây ngực to và dây dưới đòn của đám rối thần kinh cánh tay, các nhánh của quai thần kinh sọ não số XII. Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh C3. 

Đường kinh:

Huyệt thứ 27 của kinh Thận.

Hai bên đối chiến
Hai bên đối chiến
Áo đỏ lần này quyết định tấn công sườn dưới bằng một cú đấm vòng. Khánh võ sư xoay người dùng Canh thủ phải đỡ đòn, cùng lúc đó tay trái đánh thốc cằm.
Áo đỏ lần này quyết định tấn công sườn dưới bằng một cú đấm vòng. Khánh võ sư xoay người dùng Canh thủ phải đỡ đòn, cùng lúc đó tay trái đánh thốc cằm.
Áo đỏ tiếp tục tấn công bằng một cú đấm vòng bằng tay phải. Khánh võ sư chuyển tay trái thành Đề thủ để đỡ đòn.
Áo đỏ tiếp tục tấn công bằng một cú đấm vòng bằng tay phải. Khánh võ sư chuyển tay trái thành Đề thủ để đỡ đòn.
Khánh võ sư di chuyển sang bên phải của đối thủ, Tiêu thủ phải xuất lên để chuẩn bị tóm lấy tay đối thủ.
Khánh võ sư di chuyển sang bên phải của đối thủ, Tiêu thủ phải xuất lên để chuẩn bị tóm lấy tay đối thủ.
Tay phải tóm giữ khuỷu tay của anh áo đỏ, cùng lúc đó Tiêu chỉ dọc phóng ra nhằm vào vùng dưới hàm của đối thủ.
Tay phải tóm giữ khuỷu tay của anh áo đỏ, cùng lúc đó Tiêu chỉ dọc phóng ra nhằm vào vùng dưới hàm của đối thủ.
Huyệt Thiên Dung lại một lần nữa bị nhắm tới.
Huyệt Thiên Dung lại một lần nữa bị nhắm tới.
Nhắc lại lần thứ 3 rằng đây là huyệt đạo của kinh Tiểu Trường nhé.
Nhắc lại lần thứ 3 rằng đây là huyệt đạo của kinh Tiểu Trường nhé.

Nhắc lại lần thứ 3 rằng đây là huyệt đạo của kinh Tiểu Trường nhé.

Võ sư Khánh thừa thế tấn công tiếp bằng cách dùng Tiêu chỉ ngang đánh vào vùng dưới xương quai xanh của bên áo đỏ.
Võ sư Khánh thừa thế tấn công tiếp bằng cách dùng Tiêu chỉ ngang đánh vào vùng dưới xương quai xanh của bên áo đỏ.
Huyệt đạo bị đánh đến là huyệt Du Phủ của Thận kinh.
Huyệt đạo bị đánh đến là huyệt Du Phủ của Thận kinh.

Như vậy là chúng ta đã cùng nhau trải qua 4 bài ứng dụng đả huyệt của võ sư Trương Trác Khánh, mời các bạn nghỉ ngơi, chuẩn bị tinh thần luyện tập cho phần cuối cùng của chuỗi ứng dụng đả huyệt này của tác giả Du An Hy.

Thân ái!