Để tiếp nối bài viết về “Công phu đả huyện của Trương Trác Khánh” hôm nay tôi sẽ đưa lên phần 2 – cũng là phần cuối cùng của bài viết này. Mời các bạn cùng theo dõi.

Công phu đả huyện của Trương Trác Khánh – P1

Ở P2 này, AD sẽ giới thiệu tiếp với các bạn phần ứng dụng thứ 2 của sư phụ Trương Trác Khánh do Du An Hy sưu tầm và phân tích, mời các bạn xem bên dưới:

Ứng dụng 2

1. HUYỆT KINH MÔN

HUYỆT KINH MÔN
Huyệt Kinh Môn nằm ở đầu xương sườn thứ 12

Tên huyệt:

Kinh = to lớn, ý chỉ điều quan trọng. Môn = cửa. Huyệt là huyệt Mộ của kinh Thận, chủ trị thủy đạo không thông, mà thủy đạo là 1 cái cửa, vì vậy gọi là Kinh Môn. 

Vị trí:

Ngang vùng bụng, huyệt ở bờ dưới đầu xương sườn tự do thứ 12. 

Giải phẫu:

Dưới da là cơ chéo to của bụng, cơ chéo bé của bụng, cơ ngang bụng, đầu cụt xương sườn 12, mạc ngang, phúc mạc, thận. Thần kinh vận động cơ là 6 dây thần kinh gian sườn dưới và dây thần kinh bụng – sinh dục. 

Đường kinh:

Huyệt thứ 25 của kinh Đởm.

2. HUYỆT THÍNH CUNG

HUYỆT THÍNH CUNG
HUYỆT THÍNH CUNG

Tên Huyệt:

Huyệt là chỗ (cung) có ảnh hưởng đến thính lực (việc nghe – thính), vì vậy gọi là Thính Cung. 

Vị Trí:

Khi há miệng, huyệt ở chỗ lõm phía trước bình tai, sau lồi cầu xương hàm dưới. 

Giải Phẫu:

Dưới da là bờ sau tuyến mang tai, bờ sau lồi cầu xương hàm dưới. Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh sọ não số V. 

Đường kinh: 

Huyệt thứ 19 của kinh Tiểu Trường.

Tragus: Gờ bình tai SI19: huyệt Thính Cung Condylar process of the mandible: Lồi cầu xương hàm dưới

Tragus: Gờ bình tai SI19: huyệt Thính Cung Condylar process of the mandible: Lồi cầu xương hàm dưới

Hai bên đối chiến
Hai bên đối chiến
Anh áo đỏ tung cú đấm thẳng. Võ sư Khánh dùng Bàng thủ trái và Hộ thủ phải để đỡ đòn.
Anh áo đỏ tung cú đấm thẳng Võ sư Khánh dùng Bàng thủ trái và Hộ thủ phải để đỡ đòn
Võ sư Khánh dùng Lạp thủ phải gạt tay đối thủ sang một bên và Tiêu chỉ dọc vào sườn của đối thủ.
Võ sư Khánh dùng Lạp thủ phải gạt tay đối thủ sang một bên và Tiêu chỉ dọc vào sườn của đối thủ
Đòn nằm nhắm vào huyệt Kinh Môn ở sườn phải của anh áo đỏ.
Đòn nằm nhắm vào huyệt Kinh Môn ở sườn phải của anh áo đỏ
Đây là huyệt thuộc về Đởm kinh
Đây là huyệt thuộc về Đởm kinh

Đây là huyệt thuộc về Đởm kinh

Tay Tiêu chỉ trái vòng lên giữ chặt khuỷu tay phải của đối thủ. Tay phải buông tay đối thủ ra và tạo hình nắm đấm.
Tay Tiêu chỉ trái vòng lên giữ chặt khuỷu tay phải của đối thủ Tay phải buông tay đối thủ ra và tạo hình nắm đấm
Khánh võ sư nhanh chóng lách sang một bên và xuất quyền vào vùng tai của anh áo đỏ.
Khánh võ sư nhanh chóng lách sang một bên và xuất quyền vào vùng tai của anh áo đỏ
Đòn đánh này nhằm vào huyệt Thính Cung của kinh Tiểu Trường.
Đòn đánh này nhằm vào huyệt Thính Cung của kinh Tiểu Trường